CENTAR ZA INOVATIVNOST I PREDUZETNIŠTVO
Univerziteta u Zenici

ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION CENTRE
at the University of Zenica
O nama Tekući poslovi Štampana izdanja Osoblje Centra Odjeli Linkovi

Šta je Centar za inovativnost i preduzetništvo (CIP) Univerziteta u Zenici?

O nama
  Šta je CIP?
  Položaj u organizacionoj
  strukturi UNZE
  Prva godina rada
  Obrazovanje i poduzetništvo
Tekući poslovi
  2008
  2009
  2014
Štampana izdanja
Konferencije
Osoblje Centra
Linkovi

UNIVERZITET U ZENICI
CENTAR ZA INOVATIVNOST I PREDUZETNIŠTVO
Travnička cesta 1
72000 Zenica
Tel. +387 32 444 421
Tel. +387 32 444 421
e-mail: info@cip.unze.ba
EU Tempus JEP_41108_2006


incubator.ba

CENTAR ZA INOVATIVNOST I PREDUZETNIŠTVO je pod-organizacijska jedinica u sastavu Univerziteta u Zenici. Najvažnije aktivnosti koje je CIP realizuje su:

 • Promocija  inovativnosti i preduzetništva unutar studentske i nastavničke populacije,
 • Održavanje i pomoć u održavanju konferencija, savjetovanja, praktikuma (workshop-ova), sajmova i sl.
 • Saradnička funkcija između univerziteta i tržišta rada kada je u pitanju kreiranje i razvoj  novih nastavnih planova i programa te otvaranje novih fakulteta,
 • Razvoj inovativne i preduzetničke aktivnosti unutar studentskog tijela kroz izradu seminarskih i diplomskih radova potrebnih privredi regiona,
 • Pomoć u kreiranju istraživanja za magistarske i doktorske disertacije koje su potrebne privredi regiona i BIH,
 • Promocija međunarodne saradnje na projektnom i programskom principu organizacijskih jedinica UNZE i drugih poslovnih subjekata,
 • Izrada poslovnih planova od interesa za privredni razvoj i formiranje inovativnih preduzeća kroz razvoj prototipova,
 • Promocija i razvoj informaciono-komunikacijskih tehnologija (IKT) kao važnog segmenta inovativnosti u nastavnom i naučno-istraživačkom radu,
 • Multimedijalne prezentacije, treninzi i seminari različitih sadržaja kao sadržajna dopuna postojećim dodiplomskim i postdiplomskim studijama,
 • Programi podrške razvoju spin-off i spin-out firmi unutar akademske zajednice i pomoć MSP regiona za jači poslovni rast i razvoj,
 • Pomoć inovatorima i preduzetnim ljudima regiona u konkretizaciji i intrenacionalizaciji svojih ideja,
 • Pomoć u klasterskom organizovanju MSP,
 • Know-how u razvoju NTP i TP, inovacijskih centara, poslovnih zona, inkubatora i transferu tehnologija iz razvijenog svijeta,
 • Podsticaj mobilnosti studenata i nastavnika kroz rad na konkretnim projektima,
 • Animacija studenata za programe međunarodnih stipendija i studijskih boravaka izvan UNZE i BiH,
 • I brojne druge aktivnosti.

Svoju  razvojnu misiju Centar za inovativnost i preduzetništvo UNZE izvodi u saradnji sa brojnim kako lokalnim tako i regionalnim partnerima. U saradnji sa lokalnom i regionalnom zajednicom izdvojaju se:

 • Razvojna agencija grada Zenice-ZEDA
 • Regionalna agencija za razvoj Srednje Bosne-REZ,
 • Ured za projektni menadžment Vlade ZDK,
 • Poslovni inkubator i Tehnološki park  Zenica,
 • Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona,
 • Poslovna zona PC 96 Vitez,
 • Tehnološki park Intera Mostar,
 • Razvojna agencija opštine Tešanj – TRA,

kao i univerzitetima iz Kragujevca, Novog Sada, Banja Luke i Istočnog Sarajeva a kroz realizaciju zajedničkih programa i projekata. CIP je okrenut mlađoj akademskoj populaciji koja kroz rad u ovom Centru treba da stiče iskustvo i reference za rad u naprednijim organizacijskim jedinicama UNZE. On predstavlja mjesto susretanja iskusnih kadrova i oni koji tek stiču naučne i stručne reference.

CIP UNZE je trajno okrenut međunarodnim projektima i saradnji sa ino-partnerima među kojima su najznačajniji:

 • Poslovni inkubator Univerziteta Primorske u Kopru,
 • I3P Inkubator Politehničkog univerziteta u Torinu,
 • Tehnološki park Nova Gorica,
 • Tehnološki park Maribor,
 • Prekomurski poslovni inkubator,
 • Tehnološki parkovi Barcelona, TP Valles i NTP Girona u Španiji,
 • Rešica preduzetnička mreža
 • Yildiz Tehnološki park Istanbul  i dr.

CIP je prva stepenica u naučno-stručnom profilisanju kadrova za rad na većim i ozbiljnijim I&R projektima, mjesto promocije studentskog i nastavničkog viđenja inovativnosti i preduzetništva, mjesto sinergije i susretanja poslodavaca, studenata i nastavnika, sa ciljem razvoja inovativnosti i preduzetništva u svim sferama djelatnosti.
U 2014.godini primili smo i priznanje Ekonomskog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo za pomoć u razvoju ove visokoškolske organizacije a povodom rođendana EF UIS.

Naša krilatica je:

CIP UNZE ISTINSKI ŽIVI I RADI  U TRIPLE HELIX MODELU !

Naša adresa je:
                              
UNIVERZITET U ZENICI
CENTAR ZA INOVATIVNOST I PREDUZETNIŠTVO
Travnička cesta 1
72000 Zenica
Tel. +387 32 444 421 /
Tel. +387 32 444 421
e-mail: info@cip.unze.ba
www.cip.unze.ba